Privacyverklaring

Privacyverklaring Conscious Contracting

Jouw privacy is belangrijk en daarom werken we volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken. We gaan uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgen dat ze veilig bewaard worden.

Contactgegevens

7Zebra’s
Sweelinckstraat 27
3581 RT Utrecht
KvK: 64850757
support@conscious-contracting.nl

Verwerking persoonsgegevens

Als jij je registreert voor een activiteit of evenement op onze website of als jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief dan verzamelen wij contactgegevens zoals voor-, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen we ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten of standpunten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of als je op een andere manier met ons in contact treedt. Wij registreren ook via welke deelnemende partij je bij ons terechtkomt, als dit van toepassing is.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

 • De registratie van deelname aan activiteiten van Conscious Contracting;
 • het verzenden van de e-mail nieuwsbrief;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • de grondslagen voor deze verwerkingen zijn conform Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
  A. toestemming van de betrokkene
  B. de uitvoering van een overeenkomst
  F. het gerechtvaardigd belang van 7Zebra’s

Jouw rechten

Je kan altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt en je kan deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van jouw gegevens voor 7Zebra’s / Conscious Contracting. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te verwijderen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

Afmelden

Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief of activiteit, dan bevat iedere nieuwsbrief of mailing een link waarmee je je kunt afmelden van onze mailinglijst.

Beveiliging

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze website is voorzien van een SSL certificaat: eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden en na de noodzakelijke bewaartermijn automatisch verwijderd.

Verwerkers

7Zebra’s kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen onze gegevens met de volgende partijen:

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sitete verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een computer of individu.

MailBlue

MailBlue is een e-mail marketing programma dat wij gebruiken voor onze nieuwsbrief en mailings. Jouw persoonsgegevens worden in hun database opgeslagen maar blijven eigendom van ons. Onder iedere mailing of nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden voor de mailinglijst.

ContinueLeren

Voor ons Do-It-Yourself traject werken wij samen met ContinueLeren. De gegevens die je deelt op het platform, bijvoorbeeld persoonsgegevens en documenten die je uploadt, zijn alleen te zien voor het kernteam en worden enkel met jouw toestemming gedeeld met anderen. Gegevens worden beveiligd opgeslagen conform de standaarden van ContinuLeren.

SurveyMonkey

Voor het (geanonimiseerd) verzamelen van gegevens gebruiken wij SurveyMonkey. Voor ons Do-It-Yourself traject werken wij samen met ContinueLeren. De gegevens die je deelt op het platform, bijvoorbeeld persoonsgegevens en documenten die je uploadt, zijn alleen te zien voor het kernteam en worden enkel met jouw toestemming gedeeld met anderen. Gegevens worden beveiligd opgeslagen conform de standaarden van SurveyMonkey.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over deze cookies en hebben wij jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven.

Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het weigeren of wijzigen cookies voor de meest gebruikte browsers:
Cookies en Internet Explorer
Cookies en Microsoft Edge
Cookies en Firefox
Cookies en Google Chrome
Cookies en Safari
Cookies en Opera

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Conscious Contracting, dan kunt u deze richten aan 7Zebra’s via support@conscious-contracting.nl

Klachten

Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Januari 2024

Blijf op de hoogte van onze vorderingen, achtergrondinformatie over conscious contracting en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief