Begeleid traject

In het project Conscious Contracting kunnen organisaties zelf aan de slag m.b.v. de Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten of deelnemen aan een online Do-It-Yourself traject met (juridische) support. Ook gaan enkele grote organisaties (> 1.000 medewerkers) vanaf maart 2024 onder intensieve begeleiding van ons projectteam aan de slag.

Deze organisaties worden geïnspireerd met mooie voorbeelden, gaan reflecteren op hun eigen arbeidsovereenkomsten en krijgen concrete kennis en instrumenten aangereikt om het anders te gaan doen. Het doel is om aan het eind van het traject een nieuwe, medemenselijke arbeidsovereenkomst te hebben.

Breman, Koninklijke Vezet, PCOU Willibrord, Vebego Groen en Deloitte doen mee aan het begeleid traject. Het is helaas niet meer mogelijk om jouw bedrijf voor dit begeleid traject aan te melden. Wil je wel aan de slag met conscious contracting? Doe dan mee met het online Do-It-Yourself traject.

Hieronder worden het traject en de stappen die de geselecteerde organisaties doorlopen verder toegelicht. Voor vragen kun je mailen naar support@conscious-contracting.nl.

Deelnemers begeleid traject 2024-2025

Stappen begeleid traject

Stap 1: Intakegesprek & boardroomsessie (Q4 2023/ Q1 2024)

Per organisatie wordt een intakegesprek met de directie en betrokken juristen/HR adviseurs gehouden om ambities te bespreken en commitment te krijgen op deelname, de aanpak en potentiële uitkomsten. Waar mogelijk worden ook (vertegenwoordigers van) medewerkers en (arbeidsmarkt)communicatiemedewerkers bij de intake betrokken. Per organisatie worden relevante feiten en cijfers in kaart gebracht (bijv. het aantal contracten en hoe medemenselijk de betreffende organisatie al is) en wordt vastgesteld wie de vaste contactpersoon is. Indien daar behoefte aan is kan aanvullend een boardroomsessie worden ingezet of een gesprek met de OR of andere interne stakeholders.

Stap 2: Quickscan (Q2 2024)

Met elke organisatie wordt een Quickscan gemaakt. De Quickscan geeft een indicatie van de mate waarin de organisatie al bezig is met medemenselijke bedrijfsvoering en waar dit zich al dan niet vertaald heeft naar processen en afspraken rond het aangaan van arbeidsrelaties en de ‘warmte’ van de bedrijfscultuur. Hoe komt de mens aan bod in de arbeidsovereenkomsten en hoe ziet het proces eruit dat binnen de organisatie doorlopen wordt in de aanloop naar contractering? De analyse van de Quickscans wordt verzorgd door Boukje Keijzer. Onderdeel van de Quickscan is een enquête onder medewerkers naar hun beeld van de medemenselijkheid van de organisatie en de arbeidsovereenkomst.

Stap 3: Ontrafelen (Q2 2024)

In een gezamenlijke werksessie wordt met betrokkenen van de verschillende deelnemende organisaties ontrafeld welke arbeidscontracten gehanteerd worden, welke regels daaraan ten grondslag liggen en wat deze beogen te regelen.

Elementen van deze bijeenkomst zijn onder meer:

  • Terugkoppeling van de rode draden uit de Quickscans.
  • Toelichting te nemen stappen (a.d.h.v. Routekaart naar medemenselijk ondernemen).
  • Processtappen die in de aanloop naar contractering gezet worden. Hierbij wordt ook verkend wat er gebeurt als bepaalde afspraken niet vastgelegd
    worden. Wat gaat er dan mis?
  • Juridische kaders – introductie op wat mag en moet volgens de wet door BVDV.
  • Plan van aanpak – op basis van deze sessie ontwikkelen deelnemende organisaties een plan van aanpak waarin ze keuzes maken op het gebied van proces, inhoud en vorm.

Stap 4: Ontregelen (Q3 2024)

Aan de hand van de rekstrategieën en een aantal vragen wordt in een werksessie per organisatie gekeken waar ruimte in de regels te creëren is. Ook worden andere manieren om arbeidsrelaties te onderhouden en te sturen onderzocht. Op basis van deze sessie kiezen organisaties welke rek ze gaan toepassen. In de sessie wordt ook gezamenlijk een arbeidsovereenkomst doorlopen. Het projectteam denkt mee over keuzes die gemaakt kunnen worden en formuleringen. Hierbij is iemand van BVDV aanwezig om juridisch advies te geven.

Stap 5: Ontknopen (Q4 2024)

Terwijl de deelnemers aan de slag gaan met hun arbeidscontracten, worden ze door het kernteam en juristen gevolgd en ondersteund. Bij het anders opstellen van arbeidscontracten komen de deelnemers in de praktijk allerlei beren op de weg tegen. Vanuit het projectteam worden tools aangereikt om deze te ‘tackelen’.

Stap 6: Wrap up bijeenkomst (Q1 2025)

Het traject wordt afgesloten met een informele bijeenkomst waarin met alle deelnemers teruggeblikt wordt, de aangepaste arbeidsovereenkomsten en andere producten (bijv. een handboek en inwerkprogramma) uitgewisseld worden en besproken wordt welke obstakels de deelnemers nog te tackelen hebben. De leden van het projectteam en andere relevante (juridische) experts zijn ook aanwezig evenals deelnemers aan de Do-It-Yourself programma’s.

 

Eerdere deelnemers

Blijf op de hoogte van onze vorderingen, achtergrondinformatie over conscious contracting en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief