Hulpinstrumenten bij de Routekaart

Halte 2 – Quickscan: waar staan we nu?

Om inzicht te krijgen in de mate en de manier waarop er binnen jouw organisatie al aandacht is voor het welzijn van medewerkers doe je een Quickscan. Je verzamelt feiten en cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom in je organisatie, zoekt documenten bij elkaar omtrent de missie en visie van de organisatie, de strategie en beleid op het gebied van HR en pakt de huidige arbeidsovereenkomsten erbij. Download hieronder de Quickscan.

Om te ontdekken hoe je medewerkers dit daadwerkelijk ervaren kun je een korte enquête uitzetten onder (een deel van) de medewerkers. Hier vind je een voorbeeld vragenlijst. Je kan er ook voor kiezen om met een aantal medewerkers in gesprek te gaan. Download hieronder de enquête voor medewerkers.

Download de Quickscan Download de enquête voor medewerkers

Halte 3 – Plan van aanpak

Je hebt in de Quickscan alle informatie verzameld en bekeken op medemenselijkheid. Wat valt je op? Is er sprake van een ‘mismatch’ tussen de huidige en de gewenste situatie? Wat zijn je ambities? Wat zou je willen veranderen? Waarin wil je stappen zetten als het gaat om conscious contracting, kijkend naar de drie facetten van conscious contracting?

Proces: Welke accenten wil je leggen als het gaat om de verschillende fasen in de arbeidsrelatie? Hoe ga je medewerkers betrekken bij de aanpassingen van de arbeidsovereenkomst?

Inhoud: Welke elementen en bepalingen uit de arbeidsovereenkomst wil je schrappen of aanpassen, zodat ze meer recht doen aan het welzijn van alle betrokkenen? Waar komen verschillende elementen terecht: in de arbeidsovereenkomst, in een handboek, in de CAO, in de onboardingsfase of in de communicatie tijdens de werving en selectie?

Vorm: Hoe zie je de nieuwe overeenkomst voor je? Sluit dit aan bij jullie missie en kernwaarden? Welke vorm en taal passen bij (de huisstijl van) jouw organisatie en medewerkers?

Maak op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen een Plan van Aanpak voor conscious contracting in jouw organisatie. Je kunt hiervoor dit template gebruiken.

Download template plan van aanpak

Blijf op de hoogte van onze vorderingen, achtergrondinformatie over conscious contracting en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief