LEF sessie (besloten bijeenkomst)

27 mei 2024

Op 27 mei in de middag organiseert Rijkswaterstaat (RWS) een LEF sessie, waarbij zo’n 40 deelnemers / sleutelfiguren uit de gehele RWS organisatie aanwezig zullen zijn. Doel van deze sessie is om bestaande RWS initiatieven (en wensen) te verbinden met ervaringen van externe experts, om te kunnen bepalen in hoeverre relationeel contracteren kan bijdragen aan de transitie van transactioneel naar relationeel denken én handelen bij alle ketenpartners. Boukje Keijzer is een van de experts experts.

Blijf op de hoogte van onze vorderingen, achtergrondinformatie over conscious contracting en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief